بزودی باز میگردیم

نسخه سوم سایت فارسی در دست ساخت میباشد، شما میتوانید از سایت انگلیسی شرکت به آدرس en.zharfkarejam.com دیدن فرمائید.

اتوماسیون اداری

http://farzin.zharfkarejam.com

اتوماسیون تردد

http://kasra.zharfkarejam.com

ایمیل سازمانی

https://mail.zharfkarejam.com